POSTUP REALIZACE

1. Po smluvené scůzce – prohlídka stavby

2. Návrh o způsobu provedení.

3. Vyhotovení cenové nabídky

4. podpis zakázky

5. zahájení práce

elektroinstalace